FAQ

1. Hvad sker der med mit indeklima, når jeg får nye, helt tætte vinduer?


2. Hvor mange penge kan jeg spare ved at udskifte alle mine vinduer i min helt almindelige villa?


3. Jeg har skiftet til energiruder. Er det ikke godt nok?


4. Kan det virkelig passe, at vi i lille Danmark er de førende på verdensmarkedet i at lave energineutrale vinduer?


5. Kan jeg få energivinduer, der passer til min gamle murermestervilla?


6. Er det svært at vedligeholde energivinduer?


7. I hvilke materialer laves energivinduer?


8. Hvor meget forurener produktion, anvendelse og bortskaffelse af energivinduer i forhold til traditionelle vinduer?


9. Hvor kan jeg finde nærmere oplysninger om de specifikke krav, der stilles til energivinduer?


10. Hvad gør jeg, hvis jeg finder ud af, at vinduet ikke overholder energikriterierne?


Jeg har et andet spørgsmål