Læs mere her

Bilag 2.10 2022 Prisliste og ekstern kontrol (DA pdf)

Infoblad 1.3 Vedrørende beregning af referencevindue og standardsprosse (DA pdf)

Eksempel på ansøgning (DA pdf) Et eksempel på hvordan en ansøgning kan se ud.

For at skabe klarhed omkring reglerne for Energimærkningsordningen, vil sekretariatet gennem de mest stillede spørgsmål hermed præcisere de gældende regler:

Fortolkning 2015 (DA pdf)

Materialeliste:
For at sikre ensartet materialedata anvendt i U-værdis beregninger for vinduer og døre er der lavet materialelister, som løbende opdateres.