Optagelse

For virksomheder, der ønsker optagelse i ordningen:

Nedenstående to pdf-dokumenter sendes i underskrevet form til sekretariatet ved Elisabeth Lykke Nielsen på info@energivinduer.dk sammen med det dokumentationsmateriale, der er angivet på ansøgningsskemaet (Bilag 1.5).

Tilslutningsaftale 6.udgave (pdf)
Affiliation agreement  6th.edition EN (pdf)

Bilag 1.5 Ansøgningsskema 2020 (DA pdf)
Bilag 1.5 Application form EN 2020 (EN pdf)

(opdateret pr januar 2020)