06. december 2010

01. Lidt om skalaen A-F

Inddelingen efter skalaen A-F er foretaget på basis af vinduets Eref -værdi for et 1-fløjet oplukkeligt vindue i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m. Inddelingen i energiklasser er fastsat af Energistyrelsen.

Der hersker en energimæssig rangorden mellem de energimærkede vinduessystemer (1-fløjet oplukkeligt vindue i standardstørrelsen 1,23 x 1,48 m til vinduer i de aktuelle udformninger og størrelser). Dvs. at referencevinduet kan bruges ved udvælgelsen af de mest energieffektive vinduessystemer.

Det er vinduesproducentens opgave at oplyse om de aktuelle vinduers energidata i de forskellige udformninger og størrelser ved tilbud eller ordrebekræftelse.

Fra 2010 stillede det danske bygningsreglement BR10 krav om, at alle nye vinduer skal opfylde kravet svarende til Energiklasse C. Fra 2015 og igen i BR18 blev kravet svarende til Energiklasse B. 
Ved valg af vinduer i Energiklasse A er vinduet at betragte som energineutralt i henhold til de fastsatte beregningsregler. Det lukker altså lige så meget varme ind, som det lukker ud.