Hvorfor energivinduer?

Ny lov: Danmark viser vejen

Nytter en dansk lov om energivinduer uden EU? Ja, det gør det. Vi kan nemlig vise, at det godt kan lade sig gøre. Derfor har den danske regering bestemt, at der skal være en energimærkningsordning for facadevinduer med en energimærkning fra A-F, og at man skal vælge vinduer svarende til mindst B-mærkede energivinduer, når man skifter vinduer eller bygger nyt. Eneste undtagelse er, hvis dit hus ikke er omfattet af Bygningsreglementet (fx hvis det er fredet).

Idéen stammer fra EU-rammedirektivet ”Energy Labelling Directive”, om at produkter med et stort potentiale for energibesparelser skal energimærkes. I den forbindelse drøftes vinduer, men indtil en endelig europæisk energimærkningsordning foreligger, har vi i Danmark besluttet at gå forrest.

Lovkravene er skrevet ind i  Bygningsreglementet (BR18).

Læs: Regeringens samlede strategi for reduktion af energiforbruget


 

Klima: Energivinduer gør en forskel

Helt op til 7 % af Danmarks samlede energiforbrug ryger direkte ud af vores utætte og dårligt isolerede vinduer. Hvis du vælger A-mærkede energivinduer, kan det tal for dit hus blive til et stort, flot nul. Hvis alle vælger A-mærkede energivinduer, kan Danmarks varmeregning altså blive 7 % mindre. Det svarer til den samlede danske el-produktion fra vindmøller gange to.

A-mærkede energivinduer er som minimum energineutrale. Det betyder, at vinduet lukker lige så meget varme ind, som det lukker ud, i fyringssæsonen. Et vindues konkrete energidata hænger naturligvis sammen med dets placering i forhold til solen, så regnestykket for et energineutralt vindue tager udgangspunkt i et gennemsnit, nemlig at husets vinduer er placeret 41 % mod syd, 33 % mod øst/vest, og 26 % mod nord.
Du kan læse mere om beregningsmodellen under Certifikatet.