06. december 2010

07. Ff– ramme-/karmandel og Ag/Aw – glasandel

Glasandelen er arealet af ruden (det areal man kan kigge igennem) divideret med hele vinduets areal, inklusiv ramme og karm (dog ekslusiv fuge).

Glasandelen angives på certifikatet som en faktor med 2 decimaler.

En høj faktor giver et bedre lys – og solvarmeindfald igennem vinduet og medvirker således positivt til vinduets samlede energitilskud.

Ff (Frame fraction, på dansk ”ramme- /karmandel”) er 1- Ag /Aw. På certifikatet er den angivne værdi = Ag /Aw, altså glasandelen.