28. december 2010

03. Ew – værdi

Ew er et udtryk for vinduets energibalance i fyringssæsonen (solindfald minus varmetab) for vinduer i den faktiske udformning og størrelse. En positiv Ew-værdi betyder, at der lukkes mere varme ind end ud, dvs. vinduet giver et energitilskud til boligens opvarmning.

 Energimærkede producenter skal oplyse om Ew ved tilbud til kunder og på ordrebekræftelser.