23. december 2010

02. Standardsprosse

For det energimærkede produktsystem har vinduesproducenten specificeret en tilhørende standardsprosse, som er defineret som den mest solgte sprosse.

Som udgangspunkt må der ikke til et energimærket produktsystem anvendes en gennemgående sprosse, medmindre det er som en nødvendig adskillelse mellem 2 forskellige rudetyper, eller at sprossen er nødvendig for rammens bæreevne. Dette finder normalt kun sted ved meget store vinduesrammer.

På certifikatet findes der yderligere 2 kategorier af sprosser – Energisprosse og Lavenergisprosse.

Energisprosse er defineret som en sprosse med et linietab >0,010 W/mK. Energisprosse benævnes også ofte wienersprosse. En Energisprosse er defineret som en sprosse der er påsat ruden, og hvor ruden er uopdelt. Afstandsprofilerne i ruden må ikke have en direkte kontakt til glasset.

Lavenergisprosser bliver defineret som en sprosse med et linietab ≤ 0,010 W/mK. En sprosse der typisk kan kategoriseres som en Lavenergisprosse er f.eks. en sprosse i vinduer med koblede rammer, herunder forsatsvinduer. Påsatte sprosser, hvor afstandsskinnen i ruden helt er udeladt, eller f.eks. ved 3-lags ruder hvor den kun er udeladt i det yderste glasmellemrum eller afstandsskinner i helt nye materialer som f.eks. TGI.

For vinduer med mange meter sprosse som f.eks. i palævinduer er det vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde sprosser med et så lille linietab som muligt).