29. december 2010

13. Lλ – ækv. varmeledningsevne spacer

Spaceren er det stykke afstandsprofil, som i ruder adskiller glasskiverne.

Den ækvivalente varmeledningsevne indgår i beregningen af vinduets U-værdi, Uw, og dermed i vinduets samlede energitilskud Eref

Den er populært kaldet for rudens varme kant, hvis afstandsprofilen i stedet for aluminium f.eks. er af rustfrit stål eller af et materiale med en endnu bedre isoleringsevne. Samme effekt kan imidlertid opnås ved at indbygge ruden med en lidt større dybde i nye vinduesrammer.