29. december 2010

11. gg – solenergitransmittans

gg-værdien er den andel af solens varme, der trænger igennem ruden.
Hvis mængden af solvarme udenfor er 1 (= 100 %), og rudens g-værdi (gg) er 0,63 (= 63 %), betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem ruden.
Jo højere g-værdi, des mere varme.