29. december 2010

10. Ug – center U-værdi

Rudens center U-værdi er et udtryk for rudens isoleringsevne Ug , målt på midten af ruden.
Ug er beregnet efter den pågældende standard for ruder (DS/EN 673).